Call No. : 793.319 ส-ว
Publisher : กรุงเทพฯ : เซเว่น พริ้นติ้งกรุ๊ป,2542
Published Date :
Page : 232 หน้า : ภาพประกอบ
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี
Barcode Title of Copy Status
PB024184 วิพิธทัศนา ฉ. 1 (001403) On shelf  Login 
PB024187 วิพิธทัศนา ฉ.2 (001404) On shelf  Login 
PB024191 วิพิธทัศนา ฉ.3 (001405) On shelf  Login 
PB024193 วิพิธทัศนา ฉ.4 (001406) On shelf  Login 
PB024195 วิพิธทัศนา ฉ.5 (001407) On shelf  Login 
PB024196 วิพิธทัศนา ฉ.6 (001408) On shelf  Login 
PB024197 วิพิธทัศนา ฉ.7 (001409) On shelf  Login 

MARC Information

020 a : เลขมาตรฐานหนังสือสากล (ISBN) 
 
020 c : Price (ราคา) 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
050 a : เลขเรียกหนังสือระบบ LC 
 
082 a : เลขเรียกหนังสือระบบดิวอี้ DC 
793.319 ส-ว 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ชื่อบุคคลที่เป็นรายการหลัก 
110 a : รายการหลักชื่อหน่วยงาน/นิติบุคคล 
 
111 a : รายการหลักชื่อการประชุม/สัมมนา 
 
130 a : รายการหลักชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
วิพิธทัศนา 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
 
260 b : พิมพลักษณ์ 
กรุงเทพฯ : เซเว่น พริ้นติ้งกรุ๊ป,2542 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
232 หน้า : ภาพประกอบ 
300 c : Size 
 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพนธ์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.