แบบเรื่องนิทานสังข์ทอง : การแพร่กระจายและความหลายหลาก / วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน.
Call No. : GR312 ว212บ 2549
Publisher : กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
Published Date :
Page : 295 หน้า : ตาราง.
Rating :
ห้องสมุด : ศูนย์รักษ์ศิลป์
Barcode Title of Copy Status
1000001668 แบบเรื่องนิทานสังข์ทอง : การแพร่กระจายและความหลายหลาก / วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน. ฉ.2(000981) On shelf  Login 
1000001669 แบบเรื่องนิทานสังข์ทอง : การแพร่กระจายและความหลายหลาก / วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน. ฉ.3(000982) On shelf  Login 
1000001670 แบบเรื่องนิทานสังข์ทอง : การแพร่กระจายและความหลายหลาก / วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน. 000980 On shelf  Login 

MARC Information

020 a : เลขมาตรฐานหนังสือสากล (ISBN) 
9749993322 
020 c : Price (ราคา) 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
050 a : เลขเรียกหนังสือระบบ LC 
 
082 a : เลขเรียกหนังสือระบบดิวอี้ DC 
GR312 ว212บ 2549 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ชื่อบุคคลที่เป็นรายการหลัก 
110 a : รายการหลักชื่อหน่วยงาน/นิติบุคคล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์. 
111 a : รายการหลักชื่อการประชุม/สัมมนา 
 
130 a : รายการหลักชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
แบบเรื่องนิทานสังข์ทอง : การแพร่กระจายและความหลายหลาก / วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน. 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
พิมพ์ครั้งที่ 2. 
260 b : พิมพลักษณ์ 
กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
295 หน้า : ตาราง. 
300 c : Size 
 
490 a : ชื่อชุด 
ชุดคติชนวิทยา ; ลำดับที่5. 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพนธ์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.