จิตวิทยาทั่วไป
Call No. : 150ต777จ
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น,
Published Date : พิมพ์ครั้งที่ 1
Category : General
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
Barcode Title of Copy Status
PB007202 จิตวิทยาทั่วไป On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9789745347489 
082 a : DC 
150ต777จ 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
จิตวิทยาทั่วไป 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 b : การพิมพ์ 
ซีเอ็ดยูเคชั่น, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
2546 
300 3 : Materials specified 
2 หน้า; 
300 b : Other physical details 
26 ซม. 
650 a : Subject 
945 p : Additional Fields 
150 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
3100000585 
945 p : Additional Fields 
150 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
3100000586 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.