วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม2 / กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร.
Call No. : PL4206 .ว176 2545
Publisher : กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545.
Published Date :
Page : 3 เล่ม : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
Rating :
ห้องสมุด : ศูนย์รักษ์ศิลป์
Barcode Title of Copy Status
1000001751 วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม2 / กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. ฉ.8(001010) On shelf  Login 
1000001752 วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม2 / กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. ฉ.7(001009) On shelf  Login 
1000001756 วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม2 / กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. ฉ.9(001011) On shelf  Login 
1000001757 วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม2 / กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. ฉ.6(001008) On shelf  Login 
1000001758 วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม2 / กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. ฉ.10(001012) On shelf  Login 
1000001759 วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม2 / กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. ฉ.5(001007) On shelf  Login 
1000001760 วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม2 / กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. ฉ.3(001005) On shelf  Login 
1000001761 วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม2 / กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. ฉ.4(001006) On shelf  Login 
1000001762 วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม2 / กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. 001003 On shelf  Login 
1000001763 วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม2 / กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. ฉ.2(001004) On shelf  Login 

MARC Information

020 a : เลขมาตรฐานหนังสือสากล (ISBN) 
9744175737 
020 c : Price (ราคา) 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
050 a : เลขเรียกหนังสือระบบ LC 
 
082 a : เลขเรียกหนังสือระบบดิวอี้ DC 
PL4206 .ว176 2545 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ชื่อบุคคลที่เป็นรายการหลัก 
 
110 a : รายการหลักชื่อหน่วยงาน/นิติบุคคล 
กรมศิลปากร. กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์. 
111 a : รายการหลักชื่อการประชุม/สัมมนา 
 
130 a : รายการหลักชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม2 / กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
 
260 b : พิมพลักษณ์ 
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545. 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
3 เล่ม : ภาพประกอบ ; 25 ซม. 
300 c : Size 
 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพนธ์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.