ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
Call No. : 428.249
Publisher : กรุงเทพฯ : เอ็ม ไอ เอส,2552
Published Date :
Page : 704 หน้า : ภาพประกอบ
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี
Barcode Title of Copy Status
PB027714 ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ฉ.1 (003785) On shelf  Login 
PB027715 ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ฉ.2 (003786) On shelf  Login 
PB027716 ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ฉ.3 (003787) On shelf  Login 
PB027717 ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ฉ.4 (003788) On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
 
020 c : Price 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
050 a : LC 
 
082 a : DC 
428.249 
090 a : กำหนดเอง 
 
110 a : ผู้แต่ง (นิติบุคคล) 
 
111 a : ชื่อการประชุม 
 
130 a : ชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
 
260 b : การพิมพ์ 
กรุงเทพฯ : เอ็ม ไอ เอส,2552 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
704 หน้า : ภาพประกอบ 
300 c : Size 
 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพน์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.