โรเมโอและจูเลียต / วิลเลียม เชคส์เปียร์ ; แปลโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.
Call No. : PL4207.E5 ช693ร 2541
Publisher : กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2541.
Published Date : พิมพ์ครั้งที่ 3.
Page : 162 หน้า.
Rating :
ห้องสมุด : ศูนย์รักษ์ศิลป์
Barcode Title of Copy Status
1000000451 โรเมโอและจูเลียต / วิลเลียม เชคส์เปียร์ ; แปลโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. ฉ.9(001140) On shelf  Login 
1000001831 โรเมโอและจูเลียต / วิลเลียม เชคส์เปียร์ ; แปลโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. ฉ.7(001138) On shelf  Login 
1000001832 โรเมโอและจูเลียต / วิลเลียม เชคส์เปียร์ ; แปลโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. ฉ.5(001136) On shelf  Login 
1000001833 โรเมโอและจูเลียต / วิลเลียม เชคส์เปียร์ ; แปลโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 001132 On shelf  Login 
1000001834 โรเมโอและจูเลียต / วิลเลียม เชคส์เปียร์ ; แปลโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. ฉ.4(001135) On shelf  Login 
1000001835 โรเมโอและจูเลียต / วิลเลียม เชคส์เปียร์ ; แปลโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. ฉ.6(001137) On shelf  Login 
1000001836 โรเมโอและจูเลียต / วิลเลียม เชคส์เปียร์ ; แปลโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. ฉ.8(001139) On shelf  Login 
1000001837 โรเมโอและจูเลียต / วิลเลียม เชคส์เปียร์ ; แปลโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. ฉ.10(001141) On shelf  Login 
1000001838 โรเมโอและจูเลียต / วิลเลียม เชคส์เปียร์ ; แปลโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. ฉ.2(001133) On shelf  Login 
1000001839 โรเมโอและจูเลียต / วิลเลียม เชคส์เปียร์ ; แปลโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. ฉ.3(001134) On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9740081363 
020 c : Price 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
050 a : LC 
 
082 a : DC 
PL4207.E5 ช693ร 2541 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
110 a : ผู้แต่ง (นิติบุคคล) 
 
111 a : ชื่อการประชุม 
 
130 a : ชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
โรเมโอและจูเลียต / วิลเลียม เชคส์เปียร์ ; แปลโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
พิมพ์ครั้งที่ 3. 
260 b : การพิมพ์ 
กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2541. 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
162 หน้า. 
300 c : Size 
 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพน์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468. 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.