เปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นายบุญเลิศ นาจพินิจ
Call No. : 927
Publisher : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,2555
Published Date :
Page : 48 หน้า : ภาพประกอบ
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี
Barcode Title of Copy Status
PB028623 เปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นายบุญเลิศ นาจพินิจ ฉ.1 (004357) On shelf  Login 
PB028624 เปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นายบุญเลิศ นาจพินิจ ฉ.2 (004358) On shelf  Login 
PB028627 เปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นายบุญเลิศ นาจพินิจ ฉ.3 (004359) On shelf  Login 
PB028628 เปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นายบุญเลิศ นาจพินิจ ฉ.4 (004360) On shelf  Login 
PB028629 เปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นายบุญเลิศ นาจพินิจ ฉ.5 (004361) On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
 
020 c : Price 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
050 a : LC 
 
082 a : DC 
927 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
110 a : ผู้แต่ง (นิติบุคคล) 
 
111 a : ชื่อการประชุม 
 
130 a : ชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
เปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นายบุญเลิศ นาจพินิจ 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
 
260 b : การพิมพ์ 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,2555 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
48 หน้า : ภาพประกอบ 
300 c : Size 
 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพน์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.