ศึกษารูปแบบ กลวิธี การแปรทำนองหลัก ลูกเท่า ลูกโยน ทางซอด้วงและซออู้
Published date : Aug 15, 2019
Publisher : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : หอสมุดกลาง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
 
084 a : เลขหมู่ Classification number 
2560-26 
245 a : ชื่อเรื่อง Title 
ศึกษารูปแบบ กลวิธี การแปรทำนองหลัก ลูกเท่า ลูกโยน ทางซอด้วงและซออู้ 
260 c : ปีที่พิมพ์ Date of publication 
2560 
260 b : ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ Name of publisher 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
300 a : จำนวนหน้า Total pages 
 
520 a : เนื้อเรื่องย่อ Description 
 
650 a : หัวเรื่อง Subject 
 
710 a : คณะ ภาควิชา Faculty Department 
ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา คณะศิลปศึกษา 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.