จิตวิทยาทั่วไป(ตำราศึกด้วยตนเอง)
Call No. : 150ร446จ
Publisher : กิ่งจันทร์การพิมพ์,
Published Date : พิมพ์ครั้งที่ 3
Category : General
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
Barcode Title of Copy Status
PB007704 จิตวิทยาทั่วไป(ตำราศึกด้วยตนเอง) On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9745922773 
082 a : DC 
150ร446จ 
110 a : Corporate name or jurisdiction name as entry element 
คณาจารย์ภาคจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
จิตวิทยาทั่วไป(ตำราศึกด้วยตนเอง) 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
พิมพ์ครั้งที่ 3 
260 b : การพิมพ์ 
กิ่งจันทร์การพิมพ์, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
2530 
300 8 : Field link and sequence number 
8 หน้า; 
300 b : Other physical details 
26 ซม. 
650 x : General subdivision 
 
650 a : Subject 
945 p : Additional Fields 
29 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
3100001020 
999 a : Additional Fields 
นางอัญจนา คงนุ่น 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.