พุทธธรรม พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง
Call No. : 294.3
Publisher : โอเดียนสโตร์,
Published Date : พิมพ์ครั้งที่ 1
Category : General
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
Barcode Title of Copy Status
PB007845 พุทธธรรม พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9789749986790 
082 a : DC 
294.3 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
พุทธธรรม พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 b : การพิมพ์ 
โอเดียนสโตร์, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
2551 
300 b : Other physical details 
24 ซม. 
945 p : Additional Fields 
225 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
3100001213 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.