ทัศนคติของประชาชนในชุมชนเขตพระนคร กรุงเทพมหานครต่อการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
Published date : Dec 24, 2019
Publisher : -
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : หอสมุดกลาง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
 
084 a : เลขหมู่ Classification number 
วิจัย 2558-14 
100 a : ชื่อผู้แต่ง Author 
245 a : ชื่อเรื่อง Title 
ทัศนคติของประชาชนในชุมชนเขตพระนคร กรุงเทพมหานครต่อการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
260 c : ปีที่พิมพ์ Date of publication 
2558 
260 b : ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ Name of publisher 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
300 a : จำนวนหน้า Total pages 
 
520 a : เนื้อเรื่องย่อ Description 
 
650 a : หัวเรื่อง Subject 
710 a : คณะ ภาควิชา Faculty Department 
คณะศิลปศึกษา 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.