นามานุกรมรามเกียรติ์ฉบับปรับปรุงใหม่
Call No. : 895.911ร445ร
Publisher : บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด,
Published Date : พิมพ์ครั้งที่ 1
Category : General
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
Barcode Title of Copy Status
PB008299 นามานุกรมรามเกียรติ์ฉบับปรับปรุงใหม่ On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786160000739 
082 a : DC 
895.911ร445ร 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
นามานุกรมรามเกียรติ์ฉบับปรับปรุงใหม่ 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 b : การพิมพ์ 
บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
2554 
300 3 : Materials specified 
4 หน้า; 
300 b : Other physical details 
21 ซม. 
650 a : Subject 
945 p : Additional Fields 
180 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
3100001863 
945 p : Additional Fields 
180 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
3100001864 
945 p : Additional Fields 
180 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
3100001865 
945 p : Additional Fields 
180 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
3100001866 
945 p : Additional Fields 
180 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
3100001867 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
3100005580 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.