หลักไวยากรณ์ : ประโยค และสำนวนในภาษาอังกฤษ
Call No. : 428ด123ห
Publisher : โอเดียนสโตร์,
Published Date : พิมพ์ครั้งที่ 1
Category : General
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
Barcode Title of Copy Status
PB008404 หลักไวยากรณ์ : ประโยค และสำนวนในภาษาอังกฤษ On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9742772185 
082 a : DC 
428ด123ห 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
หลักไวยากรณ์ : ประโยค และสำนวนในภาษาอังกฤษ 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 b : การพิมพ์ 
โอเดียนสโตร์, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
2538 
300 3 : Materials specified 
5 หน้า; 
300 b : Other physical details 
24 ซม. 
650 x : General subdivision 
650 x : General subdivision 
945 p : Additional Fields 
135 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
3100002012 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.