ประวัติศาสตร์:ยุคกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์
Call No. : 959.3ด123ป
Publisher : โอเดียนสโตร์,
Published Date : พิมพ์ครั้งที่ 1
Category : General
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
Barcode Title of Copy Status
PB009070 ประวัติศาสตร์:ยุคกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9742761116 
082 a : DC 
959.3ด123ป 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
ประวัติศาสตร์:ยุคกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 b : การพิมพ์ 
โอเดียนสโตร์, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
2546 
300 3 : Materials specified 
6 หน้า; 
300 b : Other physical details 
26 ซม. 
650 x : General subdivision 
945 p : Additional Fields 
250 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
3100002977 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.