ประวัติบุคคลสำคัญของไทย พระยาพิชัยดาบหัก
Call No. : 923.2593ช166พ
Publisher : อักษราพิพัฒน์ จำกัด,
Published Date :
Category : General
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
Barcode Title of Copy Status
PB009513 ประวัติบุคคลสำคัญของไทย พระยาพิชัยดาบหัก On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9745070645 
082 a : DC 
923.2593ช166พ 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
ประวัติบุคคลสำคัญของไทย พระยาพิชัยดาบหัก 
260 b : การพิมพ์ 
อักษราพิพัฒน์ จำกัด, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
ม.ป.ป. 
300 b : Other physical details 
21 ซม. 
945 p : Additional Fields 
45 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
3100003596 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.