ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย
Call No. : 959.3ค123ป
Publisher : โอเดียนสโตร์,
Published Date :
Category : General
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
Barcode Title of Copy Status
PB009710 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9789749986370 
082 a : DC 
959.3ค123ป 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย 
260 b : การพิมพ์ 
โอเดียนสโตร์, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
2550 
300 6 : Linkage 
4 หน้า; 
300 b : Other physical details 
26 ซม. 
650 x : General subdivision 
650 a : Subject 
945 p : Additional Fields 
150 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
3100003977 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.