ไหว้ครูนาฏยศิลป์ไทย:ความหมาย-พิธีกร-การจัดการ
Call No. : 792อ184ห
Publisher : ธนเพรส จำกัด,
Published Date :
Category : General
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
Barcode Title of Copy Status
PB009739 ไหว้ครูนาฏยศิลป์ไทย:ความหมาย-พิธีกร-การจัดการ On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786115510320 
082 a : DC 
792อ184ห 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
ไหว้ครูนาฏยศิลป์ไทย:ความหมาย-พิธีกร-การจัดการ 
260 b : การพิมพ์ 
ธนเพรส จำกัด, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
2552 
300 b : Other physical details 
29 ซม. 
945 p : Additional Fields 
135 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
3100004013 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.