คู่มือ สังคมศึกษา ม.1 เล่ม 1-2
Call No. : 900.2ว582ค
Publisher : บริษัท วิสิทธิ์พัฒนา จำกัด,
Published Date :
Category : General
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
Barcode Title of Copy Status
PB010048 คู่มือ สังคมศึกษา ม.1 เล่ม 1-2 On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9745224057 
082 a : DC 
900.2ว582ค 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
คู่มือ สังคมศึกษา ม.1 เล่ม 1-2 
260 b : การพิมพ์ 
บริษัท วิสิทธิ์พัฒนา จำกัด, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
ม.ป.ป. 
300 b : Other physical details 
21 ซม. 
650 x : General subdivision 
650 x : General subdivision 
945 p : Additional Fields 
60 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
3100004399 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.