เอกสารการจัดการความรู้เรื่องประเพณีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย รายวิชา นาฏศิลป์ไทยวิจักข์ รหัสวิชา ศ 40201 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
Call No. : อ793.320อ778อ
Publisher : วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด,
Published Date :
Category : General
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
Barcode Title of Copy Status
PB010304 เอกสารการจัดการความรู้เรื่องประเพณีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย รายวิชา นาฏศิลป์ไทยวิจักข์ รหัสวิชา ศ 40201 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 On shelf  Login 

MARC Information

082 a : DC 
อ793.320อ778อ 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
เอกสารการจัดการความรู้เรื่องประเพณีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย รายวิชา นาฏศิลป์ไทยวิจักข์ รหัสวิชา ศ 40201 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 
260 b : การพิมพ์ 
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
ม.ป.ป. 
300 b : Other physical details 
29 ซม. 
650 a : Subject 
650 a : Subject 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
3100004671 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.