วรรณกรรมไทยบัวหลวงเรื่องวิเคราะห์บทไหว้ครูโขน-ละคอน
Call No. : 792พ137ว
Publisher : มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ,
Published Date : พิมพ์ครั้งที่ 1
Category : General
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
Barcode Title of Copy Status
PB010552 วรรณกรรมไทยบัวหลวงเรื่องวิเคราะห์บทไหว้ครูโขน-ละคอน On shelf  Login 

MARC Information

082 a : DC 
792พ137ว 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
วรรณกรรมไทยบัวหลวงเรื่องวิเคราะห์บทไหว้ครูโขน-ละคอน 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 b : การพิมพ์ 
มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
2534 
300 b : Other physical details 
26 ซม. 
650 x : General subdivision 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
3100005790 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
3100005791 
999 a : Additional Fields 
นางอัญจนา คงนุ่น 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.