มรดก อารยธรรมโลก
Call No. : 901
Publisher : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Published Date : พิมพ์ครั้งที่ 4
Category : General
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
Barcode Title of Copy Status
PB011149 มรดก อารยธรรมโลก On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786165560238 
082 a : DC 
901 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
มรดก อารยธรรมโลก 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
พิมพ์ครั้งที่ 4 
260 b : การพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
2553 
650 x : General subdivision 
945 p : Additional Fields 
220 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
2100000036 
945 p : Additional Fields 
220 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
2100000037 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.