จิตวิทยาทั่วไป
Call No. : 150
Publisher : อักษรการพิมพ์,
Published Date : พิมพ์ครั้งที่ 5
Category : General
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
Barcode Title of Copy Status
PB011218 จิตวิทยาทั่วไป On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9742462739 
082 a : DC 
150 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
จิตวิทยาทั่วไป 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
พิมพ์ครั้งที่ 5 
260 b : การพิมพ์ 
อักษรการพิมพ์, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
2544 
945 p : Additional Fields 
150 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
2100000171 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.