การไหว้ครูในพิธีไหว้ครู สำหรับการแสดงของไทย
Call No. : 790
Publisher : โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์,
Published Date : พิมพ์ครั้งที่ 1
Category : General
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
Barcode Title of Copy Status
PB011398 การไหว้ครูในพิธีไหว้ครู สำหรับการแสดงของไทย On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
974971234x 
082 a : DC 
790 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
การไหว้ครูในพิธีไหว้ครู สำหรับการแสดงของไทย 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 b : การพิมพ์ 
โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
2548 
945 p : Additional Fields 
95 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
2100000643 
945 p : Additional Fields 
95 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
2100000644 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.