ประเทศเวียดนาม
Call No. : 950
Publisher : เจเนซิส มีเดียคอม,
Published Date : พิมพ์ครั้งที่ 1
Category : General
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
Barcode Title of Copy Status
PB011491 ประเทศเวียดนาม On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786167634401 
082 a : DC 
950 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
ประเทศเวียดนาม 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 b : การพิมพ์ 
เจเนซิส มีเดียคอม, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
2555 
945 p : Additional Fields 
450 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
2100000920 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.