ร่างกายของเรา เล่ม 7 (Human Body Book 7)
Call No. : -
Publisher : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า,
Published Date : พิมพ์ครั้งที่ 1
Page : 76/28
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฏศิลป
Barcode Title of Copy Status
1100000205 ร่างกายของเรา เล่ม 7 (Human Body Book 7) On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9749201272 
082 a : DC 
 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
ร่างกายของเรา เล่ม 7 (Human Body Book 7) 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 b : การพิมพ์ 
เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
2547 
300 6 : Linkage 
หน้า; 
300 b : Other physical details 
28 ซม. 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
76/28 
350 a : Price 
 
400 a : Tracing 
500.2 (อ) 
50 a : LC 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
650 a : Subject 
852 m : dewsuffix 
 
852 a : Library Location 
CDA 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100000205 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.