ชีวประวัติบุคคลสำคัญ/ลำจุล ฮวบเจริญ
Call No. : -
Publisher : ดวงกมล พับลิชชิ่ง,
Published Date : พิมพ์ครั้งที่ 1
Category : General
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฏศิลป
Barcode Title of Copy Status
PB014179 ชีวประวัติบุคคลสำคัญ/ลำจุล ฮวบเจริญ On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786165110747 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
ชีวประวัติบุคคลสำคัญ/ลำจุล ฮวบเจริญ 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 b : การพิมพ์ 
ดวงกมล พับลิชชิ่ง, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
2553 
300 b : Other physical details 
21 ซม. 
650 x : General subdivision 
945 p : Additional Fields 
95 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003312 
945 p : Additional Fields 
95 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003313 
945 p : Additional Fields 
95 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003314 
945 p : Additional Fields 
95 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003315 
945 p : Additional Fields 
95 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003316 
945 p : Additional Fields 
95 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003317 
945 p : Additional Fields 
95 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003318 
945 p : Additional Fields 
95 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003319 
945 p : Additional Fields 
95 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003320 
945 p : Additional Fields 
95 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003321 
945 p : Additional Fields 
95 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003322 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.