นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (จินตนาการ)
Call No. : 793.31 ฉ น
Publisher : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Published Date : 2550/พิมพ์ครั้งที่ 1
Page : 111 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฏศิลป
Barcode Title of Copy Status
1100003655 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (จินตนาการ) 52983 On shelf  Login 
1100003656 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (จินตนาการ) 52984 On shelf  Login 
1100003657 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (จินตนาการ) 52985 On shelf  Login 
1100003658 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (จินตนาการ) 52986 On shelf  Login 
1100003659 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (จินตนาการ) 52987 On shelf  Login 
1100003660 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (จินตนาการ) 52988 On shelf  Login 
1100003661 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (จินตนาการ) 52989 On shelf  Login 
1100003662 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (จินตนาการ) 52990 On shelf  Login 
1100003663 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (จินตนาการ) 52991 On shelf  Login 
1100003664 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (จินตนาการ) 52992 On shelf  Login 
1100003665 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (จินตนาการ) 52993 On shelf  Login 
1100003666 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (จินตนาการ) 52994 On shelf  Login 
1100003667 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (จินตนาการ) 52995 On shelf  Login 
1100003668 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (จินตนาการ) 52996 On shelf  Login 
1100003669 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (จินตนาการ) 52997 On shelf  Login 
1100003670 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (จินตนาการ) 52998 On shelf  Login 
1100003671 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (จินตนาการ) 52999 On shelf  Login 
1100003672 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (จินตนาการ) 53000 On shelf  Login 
1100003673 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (จินตนาการ) 53001 On shelf  Login 
1100003674 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (จินตนาการ) 53002 On shelf  Login 
1100009693 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (จินตนาการ) 57650 On shelf  Login 
1100009694 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (จินตนาการ) 57651 On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
 
020 c : Price 
350 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
กรุงเทพฯ 
041 a : ภาษา 
ไทย 
050 a : LC 
 
082 a : DC 
793.31 ฉ น 
090 a : กำหนดเอง 
793.31 ฉ น 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
110 a : ผู้แต่ง (นิติบุคคล) 
 
111 a : ชื่อการประชุม 
 
130 a : ชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (จินตนาการ) 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
2550/พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
2550 
260 b : การพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
300 b : Other physical details 
27 ซม. 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
111 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม. 
300 c : Size 
27 ซ.ม. 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพน์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003655 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003656 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003657 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003658 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003659 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003660 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003661 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003662 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003663 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003664 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003665 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003666 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003667 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003668 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003669 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003670 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003671 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003672 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003673 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100003674 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.