ธรรมดีที่พ่อทำ/ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
Call No. : -
Publisher : ดีเอ็มจี,
Published Date : 2554
Category : General
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฏศิลป
Barcode Title of Copy Status
PB014700 ธรรมดีที่พ่อทำ/ดนัย จันทร์เจ้าฉาย On shelf  Login 

MARC Information

020 a : เลขมาตรฐานหนังสือสากล (ISBN) 
9786167036410 
100 a : ชื่อบุคคลที่เป็นรายการหลัก 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
ธรรมดีที่พ่อทำ/ดนัย จันทร์เจ้าฉาย 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 b : พิมพลักษณ์ 
ดีเอ็มจี, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
2554 
300 6 : Linkage 
0 หน้า; 
300 b : Other physical details 
24 ซม. 
945 p : Additional Fields 
299 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100005937 
945 p : Additional Fields 
299 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100005938 
945 p : Additional Fields 
299 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100005939 
945 p : Additional Fields 
299 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100005940 
945 p : Additional Fields 
299 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1100005941 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.