การศึกษาเพลงเรื่องสีนวลทางครูจางวางทั่ว พาทยโกศล สืบทอดโดย ครูสำราญ เกิดผล (ศิลปินแห่งชาติ)
Call No. : -
Publisher :
Published Date :
Category : General
Page : 160
Rating :
ห้องสมุด : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Barcode Title of Copy Status
PB018319 การศึกษาเพลงเรื่องสีนวลทางครูจางวางทั่ว พาทยโกศล สืบทอดโดย ครูสำราญ เกิดผล (ศิลปินแห่งชาติ) On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
 
041 a : Language 
 
050 a : Classification number 
082 a : DC 
 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
 
110 a : Corporate name or jurisdiction name as entry element 
1 เกศรา ทิมจำลอง, เบญจมาพร บัวงาม, อนิรุตต์ เยสูงเนิน, จตุพล โตอนันต์ 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
การศึกษาเพลงเรื่องสีนวลทางครูจางวางทั่ว พาทยโกศล สืบทอดโดย ครูสำราญ เกิดผล (ศิลปินแห่งชาติ) 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
 
260 b : การพิมพ์ 
 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
160 
350 a : Price 
 
400 a : Tracing 
 
50 a : LC 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
650 a : Subject 
 
852 m : dewsuffix 
 
852 a : Library Location 
 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1130005530 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1130005531 
999 a : Additional Fields 
นางสาวอรพินท์ ยุวะพุกกะ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.