มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ สินค้าคงเหลือ ฉบับที่ 12

ข้อมูลข้าวสาร

Published date : Mar 19, 2018
Publisher : -
Category : ทั่วไป
Page : 17
Rating :
ห้องสมุด : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
 
245 a : ชื่อเรื่อง Title 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ สินค้าคงเหลือ ฉบับที่ 12 
260 b : ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ Name of publisher 
 
260 c : ปีที่พิมพ์ Date of publication 
 
300 a : จำนวนหน้า Total pages 
17 
520 a : เนื้อเรื่องย่อ Description 
ข้อมูลข้าวสาร 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.