มหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค “บัณฑิตพัฒนศิลป์สามัคคี ทำ ดีด้วยหัวใจ”
Published date : Oct 04, 2019
Publisher : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
Category : ทั่วไป
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : หอสมุดกลาง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
 
084 a : เลขหมู่ Classification number 
2562-1 
100 a : ชื่อผู้แต่ง Author 
 
245 a : ชื่อเรื่อง Title 
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค “บัณฑิตพัฒนศิลป์สามัคคี ทำ ดีด้วยหัวใจ” 
260 b : ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ Name of publisher 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
260 c : ปีที่พิมพ์ Date of publication 
2562 
300 a : จำนวนหน้า Total pages 
 
520 a : เนื้อเรื่องย่อ Description 
 
650 2 : 2 - Source of heading or term 
 
710 a : คณะ ภาควิชา Faculty Department 
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.