7.คู่มือระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านแผนงานฯ
Issued date : May 03, 2019
Publisher : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
Category : ทั่วไป
Page : 19
Rating :
ห้องสมุด : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
7.คู่มือระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านแผนงานฯ 
520 a : Description 
 
300 a : Total pages 
19 
650 a : Subject 
 
020 a : ISSN 
 
260 b : Name of publisher 
 
260 c : Date of publication 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.