ศิลปากร ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 มี.ค. - เม.ย. 2547
Call No. : 31 ก095ศ 2547
Publisher :
Published Date :
Category : ทั่วไป
Page : 118
Rating :
ห้องสมุด : คณะศิลปนาฎดุริยางศ์
Barcode Title of Copy Status
PB023695 ศิลปากร ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 มี.ค. - เม.ย. 2547 On shelf  Login 

MARC Information

245 a : Title 
ศิลปากร ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 มี.ค. - เม.ย. 2547 
100 a : Author 
520 a : Description 
 
300 a : Total pages 
118 
650 a : Subject 
 
020 a : ISSN 
01250531 
050 a : Classification No. 
31 
050 b : Author ID 
ก095ศ 
050 b : Publish Year 
2547 
050 b : Item/Issue No. 
2 มี.ค. - เม.ย 
260 a : Place of publication 
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด 
260 b : Name of publisher 
 
260 c : Date of publication 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.